Barnförsäkring

En barnförsäkring kan vara bra att ha. Barn är ju ofta lite vilda och ovarsamma och en olycka händer så lätt. Genom kommunen har ditt barn redan ett skydd när hon eller han är på dagis eller i skolan och från och till dessa platser. Men någon försäkring finns inte på sommarlovet till exempel. Därför kan det vara bra att teckna en egen barnförsäkring.

Som vanligt varierar det mellan de olika försäkringsbolagen vad deras barnförsäkring omfattar och det är därför en bra idé att jämföra de olika bolagen och deras försäkringar. Har du fler än ett barn är det en god idé att kolla om försäkringen täcker alla dina barn eller om du måste teckna en försäkring för varje. Detsamma gäller för hur länge ditt barn räknas just som barn. Hos många försäkringsbolag omfattas man av barnförsäkringen upp till 25 års ålder.

Men generellt kan man säga att försäkringen gäller vid olycksfall och sjukdom samt ersättning direkt i samband med sjukdomar och olycksfall, men också vid bestående men, exempelvis om barnet skulle bli invalidiserat. Även ersättning vid dödsfall brukar finnas med.