Skaffa en Barnförsäkring

Barnförsäkring

En barnförsäkring kan vara bra att ha. Barn är ju ofta lite vilda och ovarsamma och en olycka händer så lätt. Genom kommunen har ditt barn redan ett skydd när hon eller han är på dagis eller i skolan och från och till dessa platser. Men någon försäkring finns inte på sommarlovet till exempel. Därför kan det vara bra att teckna en egen barnförsäkring.

Som vanligt varierar det mellan de olika försäkringsbolagen vad deras barnförsäkring omfattar och det är därför en bra idé att jämföra de olika bolagen och deras försäkringar. Har du fler än ett barn är det en god idé att kolla om försäkringen täcker alla dina barn eller om du måste teckna en försäkring för varje. Detsamma gäller för hur länge ditt barn räknas just som barn. Hos många försäkringsbolag omfattas man av barnförsäkringen upp till 25 års ålder.

Men generellt kan man säga att försäkringen gäller vid olycksfall och sjukdom samt ersättning direkt i samband med sjukdomar och olycksfall, men också vid bestående men, exempelvis om barnet skulle bli invalidiserat. Även ersättning vid dödsfall brukar finnas med.

Behöver man en barnförsäkring?

Det finns flera anledningar till att teckna en barnförsäkring åt ditt barn. Om barnet drabbas av en sjukdom eller olycka som orsakar medicinsk eller ekonomisk invaliditet går det att få ersättning via försäkringsbolagen.

Vid nedsatt funktions- eller arbetsförmåga påverkas ditt barn under fortsättningen av deras vuxna liv. Ett barn som invalidiseras och som inte kan arbeta får exempelvis leva på existensminimum om ingen barnförsäkring har tecknats.

Många försäkringsbolag erbjuder även en övergång från barnförsäkring till vuxenförsäkring utan krav på ny hälsoprövning. I vuxen ålder kan det vara komplicerat och dyrt att skaffa en sjuk- och olycksfallsförsäkring eftersom risken för sjukdomar ökar ju äldre vi blir.

Räcker inte skolförsäkringen?

Skolförsäkringarna täcker vanligtvis bara olycksfallsskador. Kontakta gärna din kommun för att ta reda om ditt barn är försäkrat dygnet runt, bara under skoltid eller till och från skolan. En del kommuner har försäkringar som täcker skollov.

Jämför försäkringsbolag

Flera försäkringsbolag i Sverige erbjuder barnförsäkringar, t.ex. Trygg-Hansa, Skandia, Folksam, Länsförsäkringar och If. Vi har gjort en jämförelse mellan de största försäkringsbolagen. Vi har granskat och beskrivit dess styrkor och svagheter för att hjälpa dig att hitta en passande försäkring för ditt barn eller ungdom.

Vad täcker vanligtvis en barnförsäkring?

En barnförsäkring ger i de flesta fall ekonomisk skydd mot en rad situationer som kan uppstå vid sjukdom eller olycksfall. Försäkringsbolagen ger ofta ersättning för:

  • Bestående skador
  • Medicinsk invaliditet
  • Nedsatt arbetsförmåga
  • Ekonomisk invaliditet
  • Långvarig sjukdom

Medicinsk invaliditet ger dig ersättning enligt en tabell som alla försäkringsbolag använder gemensamt. Beroende på graden av invaliditeten, ersätts du ett specificerat belopp via din barnförsäkring.

Ekonomisk invaliditet kan ge dig ersättning med minst 50% om ditt barn fått nedsatt arbetsförmåga som orsakats av en skada eller sjukdom. Ersättning vid långvarig sjukdom innebär att du som vårdnadshavare kan få ersättning om du måste vara hemma med ditt barn. Detta gäller endast om du beviljats vårdbidrag från Försäkringskassan.

Försäkringens begränsningar

När du tecknar en barnförsäkring bör du vara medveten om försäkringens begränsningar. Om ditt barn är skadat eller sjukt vid tecknandet av försäkringen ges ingen ersättning. I de flesta fall ges inte heller någon ersättning för medfödda sjukdomar. En del försäkringsbolag erbjuder dock tilläggsförsäkringar som täcker medfödda sjukdomar. Ersättning ges sällan för en del sjukdomar som t.ex. psykiska sjukdomar, nerv- och muskelsjukdomar eller skador som inträffar i samband med idrottsutövande. Om barnet råkar ut för en olycka eller sjukdom under påverkan av alkohol eller droger finns det risk att ersättningen blir lägre eller dras in helt.