Fastighetsförsäkring

Fastighetsförsäkring

Fritidshusförsäkring

Problem med skador och olyckor på fritidshuset är det sista man vill ha då man ska påbörja sin semester. En fritidshusförsäkring är till för dig som äger eller hyr ett fritidshus. Försäkringen innehåller oftast ett egendomsskydd för ditt hus och dina ägodelar tex vid behov av skadesanering, brand, inbrott. Ett ansvarsskydd om någon skulle kräva dig på skadestånd och rättsskydd om du behöver hjälp från en advokat. Det finns många faktorer som påverkar kostnaden för din fritidshusförsäkring beroende på hur stort ditt fritidshus är och vilken utrustning som finns i huset.

Hemförsäkring

Hemförsäkring är den viktigaste försäkringen för att du ska känna dig trygg och för att du ska få hjälp vid en olycka. En hemförsäkring ska skydda dig och dina saker.

Normalt så innefattar en hemförsäkring egendomsskydd både då man är hemma och borta. Grundläggande resskydd för sjukdom och olycksfall. Rättskydd om du behöver anlita en advokat, ansvarsskydd om du blir skadeståndsskyldig mm. Bor du i villa eller bostadsrätt så kan det vara smart att komplitera din hemförsäkring med en separat villaförsäkring eller bostadsrättsförsäkring.

Villaförsäkring

En villaförsäkring täcker det viktigaste kring din egendom dvs din tomt, din fastighet och eventuella byggnader. Villaförsäkringen är till för att du ska få ersättning vid t.ex. skadegörelse och stöld, brand, skadedjur, hussvamp, vattenskador och översvämningar Utöver de så är det en ansvarsförsäkring. Kostnaden för en Villaförsäkring påverkas av storleken på huset och om man vill ha en fullvärdesförsäkring som innebär att det inte är något beloppstak på den ersättning man kan få ut.

Det finns två typer av Villaförsäkring, en som vi beskriver här som är en ren egendomsförsäkring och så finns det något som ofta kallas Villahemsförsäkring som både försäkrar som kombinerar din villaförsägkring med en traditionell hemförsäkring.

Om du ska bygga ett nytt hus så är det väldigt viktigt att du tecknar en försäkring ifall något skulle hända