Trygg-Hansa Barnförsäkring

Trygg-Hansa Barnförsäkring

Vad ingår i barnförsäkringen?

Trygg-Hansa barnförsäkring TryggaBarn kan ge dig ersättning för nedsatt funktionsförmåga vid olycksfall och sjukdom, ärr, nedsatt arbetsförmåga, vistelse på sjukhus (ej planerad, 500 kr/dag) och vård i hemmet (500 kr/dag i max 30 dagar) efter sjukhusvistelse.

Det går att få vårdbidrag från Försäkringskassan vid minst 50% arbetsförmåga. Ersättningen per månad uppgår till högst 8000 kr/månad fram till 30 års ålder. Om ditt barn behöver hjälp att handikapanpassa bostaden går det att få en högsta ersättning upp till 220 000 kr.

Även ersättning för läkarvård för t.ex. ärr, resekostnader samt för tandskadekostnader ingår i försäkringen, liksom ett skydd som innebär att du kan bli ersatt för exempelvis kläder eller glasögon som gått sönder vid olyckan. Hos Trygg-Hansa ingår även en livförsäkring (50 000 kr) och samt kristerapi med upp till 10 behandlingar hos psykolog.

Vad ersätter inte försäkringen?

Följande psykiska sjukdomar och syndrom täcks ej av Trygg-Hansas barnförsäkring:

  • ADHD
  • Depression
  • Anorexi.

Det går att få ersättning för sjukdomar som påverkar centrala nerv- och muskelsystemet som epilepsi samt missbildningar och kromosomavvikelser.

Vid nedsättning av arbetsförmågan, täcker inte inte försäkringen en nedsatt arbetsförmåga mindre än 50% eller ämnesomsättningssjukdomar som t.ex. Cystisk fibros. Vid planerad sjukhusvistelse eller besök hos vårdcentral utgår ej någon ersättning.

Varför teckna denna barnförsäkring hos Trygg-Hansa?

När du tecknar en barnförsäkring hos Trygg-Hansa behöver du inte betala någon självrisk om skada eller sjukdom inträffar. Dessutom kan du själv välja mellan 4 olika nivåer vad gäller hur högt försäkringsbeloppet ska vara vid ersättning: 600 000, 1 200 000, 1 800 000 eller 2 400 000 kr. Detta påverkar givetvis kostnaden (premien) per månad. Försäkringen gäller dygnet runt och i hela Norden. Kan tecknas upp till att barnet fyllt 18 år.

Finns det några begränsningar med denna försäkring?

En begränsning med barnförsäkringen som Trygg-Hansa erbjuder är att du bara kan få ersättning för faktiska kostnader som rör läkarvård, tandskador eller resekostnader från en försäkring, även om du har tecknat flera stycken.

Om du vill teckna barnförsäkringen som Trygg-Hansa erbjuder måste du först fylla i en hälsodeklaration där du svarar på frågor om barnets hälsotillstånd. Detta innebär i de flesta fall inga problem, men det kan hända att Trygg-Hansa behöver överväga en ansökan innan försäkringen börjar gälla. Som samtliga barnförsäkringar täcker den inte skador och olyckor som inträffat innan försäkringen tecknats.