Folksam Barnförsäkring

Folksam Barnförsäkring

Detta ingår i barnförsäkringen

Om du tecknar en barnförsäkring hos Folksam kan du välja mellan två olika alternativ; Barnförsäkring och Medlemsbarn.

Barnförsäkringen hos Folksam gäller dygnet runt och oavsett var ditt barn befinner sig, om det är i skolan/förskolan, på fritids, hemma eller någon annanstans spelar ingen roll. Den ger ersättning för vård i hemmet, medicinsk invaliditet, vid kritisk sjukdom, dödsfall, vid händelse av vårdbidrag, vanprydande ärr, läke- och resekostnader, hjälpmedel som krävs vid invaliditet, tandskador, vid sjukhusvistelse och akuta sjukhusbesök samt för skadade kläder/glasögon som förstörs vid olycka eller sjukdom. En krisförsäkring ingår även i Barnförsäkring hos Folksam.

Medlemsbarn

Om du är medlem i ett fackförbund erbjuder Folksam dig att teckna Medlemsbarn, vilket är en försäkring som ger samma skydd som ovanstående Barnförsäkring med skillnaden att den är billigare och kan tecknas utan att en hälsoprövning görs.

Fördelar med barnförsäkringen från Folksam

Tecknar du Barnförsäkring hos Folksam får du bland annat halva priset på första årspremien om du tecknar den innan barnet fyllt ett år (aug 2010). Försäkringen kan köpas tills barnet fyller 16 år och gäller ända tills barnet är 25 år.

Är du medlem i ett fackförbund och bestämmer dig för att teckna Medlemsbarn hos Folksam betalar du endast 84 kronor per månad per barn och är du mor- eller farförälder kan du teckna denna försäkring för dina barnbarn. Detta gäller även om du har så kallade bonusbarn. Ingen hälsoprövning krävs innan försäkringen börjar gälla och försäkringen gäller, precis som med Barnförsäkring, dygnet runt vart ditt barn än befinner sig upp till 25 års ålder.

Efter att ditt försäkrade barn fyller 25 år kan hon eller han teckna en olycksfallsförsäkring hos Folksam utan att en ny hälsoprövning krävs. Detta gäller oavsett om du har den vanliga barnförsäkringen eller medlemsförsäkringen som tecknas om du är med i facket.

Detta ska du tänka på innan du tecknar försäkringen

Vid tecknande av barnförsäkring hos Folksam finns vissa begränsningar vad gäller ersättning. Bland annat måste den försäkrade ha rätt till ersättning från Försäkringskassan, i annat fall betalar Folksam bara ut belopp som motsvarar Försäkringskassans ersättning om denna rätt skulle ha funnits. Ersättning betalas bara ut från en försäkring och ges ej ut om kollektivavtal samtidigt lämnar ersättning. Om den försäkrade råkat ut för skada eller sjukdom i Sverige och sedan vistas utomlands, ges ersättning endast ut om svensk sjukvårdshuvudman godkänner och betalar vården. Dessutom finns vissa begränsningar vad gäller vistelse utanför Norden, där vissa delar i försäkringen faller ut.

Givetvis täcker barnförsäkringen från Folksam ej heller skador eller sjukdomar som den försäkrade har råkat ut för innan tecknandet av försäkringen.