Inkomstförsäkringar

Inkomstförsäkring

Inkomstförsäkring kan vara bra att ha om du skulle bli arbetslös. Ersättningen från a-kassan har sänkts till en lågnivå där du får ut 80 procent av din lön om du tjänar 18700 kr eller mindre per månad. Tjänar du mer än 18700 kronor får du alltså inte ut 80 procent av din lön.

En hel del fackförbund har tecknat olika former av inkomstförsäkring för sina medlemmar eller ger dig som medlem möjlighet att teckna till en sådan försäkring. Men är du inte medlem i en fackförening går det bra ändå att teckna en inkomstförsäkring.

Försäkringsbolagen har dock ofta en rad krav som du måste uppfylla. Bland annat skall du vara arbetstagare, vara mellan 20 och 58 år och vara medlem i en a-kassa. Men uppfyller du de kraven är det fritt fram att teckna en inkomstförsäkring.

Bolåneskydd

Bolåneskyddet är en praktisk försäkring som kan hjälpa dig med att betala ditt bolån ifall du blir arbetslös och står utan inkomst. Detta innebär en stor trygghet och ger en trygghet i boendet. Det finns dock några saker du bör tänka på innan du kontaktar din bank för att teckna försäkringen. Om du har en sjukförsäkring och en livförsäkring är bolåneskyddet i det närmaste onödigt.

Komplement till bolåneskydd

Har du bara exempelvis en inkomstförsäkring kan du fundera på att komplettera denna för ett tryggare boende. Det generella maxbeloppet ligger på en månadskostnad (räntor och amorteringar) på 15 000 kronor per månad. Maximalt försäkringsbelopp vid livskydd är normalt 40 prisbasbelopp. Ju högre försäkringsbelopp, desto högre premie. Alla låneskydd har en karenstid. Med en lång karenstid för exempelvis arbetslöshet kan hushållskassan börja tryta ganska snabbt.