Länsförsäkringar Barnförsäkring

Länsförsäkringar Barnförsäkring

Vad ingår i barnförsäkringen?

I barnförsäkringen hos Länsförsäkringar ingår ett flertal olika skydd. Vid bestående besvär kan du få ersättning för nedsatt funktionsförmåga hos barnet som orsakats på grund av olycka eller sjukdom. Inom barnförsäkringen hos Länsförsäkringar får du kostnadsbidrag varje månad om ditt barns olycka eller sjukdom innebär extra tillsyn. Kostnadsbidraget gäller fram tills att barnet fyller 19 år. Du kan även teckna en tilläggsförsäkring som ger dig kostnadsbidrag om ditt barn föds med sjukdom (och om försäkringen tecknats före 6 månaders ålder). Detta tillägg ger dig ersättning för sjukdomar som inte ingår i den vanliga barnförsäkringen som t.ex. neuropsykiatriska störningar och sjukdomar som rör ämnesomsättningen.

Barnförsäkringen hos Länsförsäkringar ger dig även invaliditetskapital vid olycka eller sjukdom, ersättning för merkostnader som uppstår i samband med sjukdom eller olycka, rehabiliterings- och hjälpmedelsersättning, läke- och resekostnadsersättning, akutvårdsersättning, ersättning för medicinsk eller förvärvsmässig invaliditet samt vanprydande ärr. Försäkringen ger även ersättning för vård i hemmet upp tills dess att barnet fyller 16 år.

Ersättning för sjukhusvistelse, vid tandskador, för kläder och glasögon som förstörs i samband med olycka samt ersättning vid dödsfall (oavsett orsak) ingår även i barnförsäkringen hos Länsförsäkringar.

Bör du teckna barnförsäkring från Länsförsäkringar?

Hos Länsförsäkringar behöver du inte betala någon självrisk om något händer ditt barn. Du kan teckna barnförsäkringen hos Länsförsäkringar fram tills att barnet fyller 18 år och upphör att gälla då barnet fyller 25 år. Försäkringen gäller givetvis dygnet runt och du väljer själv hur högt försäkringsbeloppet ska vara (mellan 10 och 50 prisbasbelopp), vilket givetvis påverkar försäkringspremien du betalar. Ytterligare en fördel med barnförsäkringen hos Länsförsäkringar är att den är värdeförsäkrad vilket innebär att den är inflationstålig; den följer inflationen med upp till 15 % per år.

Vilka begränsningar finns det?

En begränsning med barnförsäkringen hos Länsförsäkringar är att ni måste bo i Sverige för att försäkringen ska gälla. Vidare ges ej ersättning för ett flertal sjukdomar som exempelvis hemangiom, lymfangiom, blödarsjuka, medfödda ämnesomsättningssjukdomar (om ej en tilläggsförsäkring tecknats), adrenogenitala rubbningar eller cystisk fibros. Länsförsäkringar ger ej heller ersättning för kosmetiska operationer. Observera att barnförsäkringen ej täcker sjukdomar eller skador som fanns innan försäkringen tecknades och att en särskild karenstid gäller om försäkringen tecknats efter att barnet fyllt 10 år.

Innan barnförsäkringen beviljas måste du även fylla i en hälsodeklaration för det barn som försäkringen ska gälla för och som sedan prövas av Länsförsäkringar. Barn som flyttat till Sverige måste ha vistats i landet i minst ett år innan barnförsäkring kan tecknas.