Du kan ha för många försäkringar

Du kan ha försäkringar du inte vet om

De som någon gång har träffat en pensionsrådgivare, vet hur svårt det är att förstå vilka försäkringar man har och hur dem fungerar. Ofta är det så att man inte har öppnat sitt orangea kuvert från Försäkringskassan, man har inte sparat sina värdebesked från tjänstepensionen eller stämt av vem som står som förmånstagare på livförsäkringen.

Att man har dålig koll på sin försäkringssituation blir ganska klart när man får en försäkringsgenomgång för första gången. Dessutom brukar en hel del frågor uppstå när sammanställningen av vilka försäkringar man har står klar.
Att träffa en rådgivare som dessutom är opartisk och oberoende är få förunnat. Du har säkert haft möjlighet att träffa din bankman, men hur oberoende är han eller hon? Det som verkligen är något att ha när det verkligen gäller ens eget bästa, är en oberoende rådgivare som agerar utifrån vad som är bäst för dig, utan krav att behöva köpa något, en rådgivare som kan ge dig en sammanställning, en gratis pensionsbevakning och därtill också ge dig råd om vad som är bästa valet för dig!

Kan ha flera olika pensionsförsäkringar

Det är mycket som skall hållas reda på! Det skall väljas fonder i PPM (Premiepensionsmyndigheten) eller kanske skall man ha en aktiv förvaltning? Det finns så mycket att välja på. Nordisk Fondservice, Solidar eller Fondbytarprogrammet? Tjänstepensionen kan vara ITP, KAP-KL, SAF-LO eller PA03 och där är det många val som kan och bör göras?

Vilket efterlevandeskydd har man? Har man något skydd från den allmänna försäkringen? Har man någon livförsäkring från arbetsgivaren? Bör jag spara extra i en privat pension eller skall jag amortera på lånen? Vilket försäkringsbolag skall få ta hand om mitt pensionskapital, det är ju ändå min framtida lön vi talar om. Hur skall kapitalet förvaltas? I fonder eller i ett traditionellt LIV bolag?

Svaret finns på nätet där du kan jämföra försäkringar och få rådgivning till alla oavsett var du är anställd eller vilken lön du har, får du en total sammanställning av dina pensioner, sjukförsäkringar och livförsäkringar av företag som samlar idag in information från alla försäkringsbolag i Sverige, detta genom att du ger bolag ett uppdrag att göra detta via en fullmakt.

Du kan när som helst gå in på sidan och få en klar bild av hur det ser ut just för dig, vilken ersättning du får om du blir sjuk, när du blir pensionär eller vilken ersättning dina efterlevande får om du avlider. All information uppdateras kontinuerligt och alla ersättningar redovisas i kronor så att du lätt kan se vad som gäller för just dig!

För att få hjälp med frågor, administration eller hantering av dina ärenden som rör försäkring kontaktar du antingen kundtjänsten eller rådgivare direkt på sidan under ”fråga våra experter”. All personal är till för att hjälpa dig och har lång erfarenhet och utbildning inom försäkring. Vanliga frågor som hanteras är pension innan 65, byte av förmånstagare, hjälp med val av fonder, jämföra avgifter och flytt av pensionskapital.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *